ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ξενοδοχείο InterContinental Park Lane Λονδίνο
4 Δεκεμβρίου 2017

 

υπό την αιγίδα των υπουργείων:
Τουρισμού και Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εγγραφή    Συμφωνώ ότι οι εταιρίες Topology Media Ltd και Tourism Today Ltd δεν ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί μεσολαβητές. Κατανοώ επίσης ότι οι εν λόγω εταιρίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν οικονομικές απώλειες ή άλλες ζημιές που μπορεί να σημειωθούν λόγω οποιασδήποτε επιχειρηματικής συμφωνίας που θα προκύψει κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ή ακόμη και μετά από αυτό.